مسئول خانه:سیده منصوره میرزایی توکلی

------------------------------------------------------------------

مسئول خانه فرهنگ و هنر از سال 90 تاکنون

مربی نقاشی خردسال و بزرگسال در سرای هفت چنار و محله سلیمانی-تیموری

مربی پیش دبستانی در سازمان اوقاف به مدت یکسال

آموزش در فرهنگسرای کانون میثم به مدت یکسال

رتبه اول منطقه در مسابقات شمسه سال 93

رتبه منطقه در مسابقات مشکات در زمینه مقاله و داستان کوتاه سال 93-94

شهریار برتر منطقه 10 در سال 93-94

هنرمند برتر منطقه 10 و دریافت لوح تقدیر از شهرداری 93-94

دبیر و رابط دختران شهریاران جوان منطقه 10


 

نام و نام خانوادگی

طاهره

جعفر بیگلو

لیلا درخورد سمیرا خالدی تبار عالمه جهانگیری فاطمه ابراهیمی سمیرا کشاورز سپيده پناهي زاد   

سمت

مسئول خانه سلامت مسئول خانه شهروندی مسئول خانه رفاه مسئول خانه قرآن و عترت مسئول خانواده و سبک زندگی مسئول خانه ورزش مسئول خانه  IT