کارگروه های تخصصی – مردمی به صورت داوطلبانه و با حضور شهروندان متخصص و آگاه محله ها در قالب شش موضوع تخصصی تشکیل و فعالیت اصلی خود را به عنوان رکن مشورتی به هیأت امناء و مدیریت محله در زمینه شناسایی  وضعیت محله ها، جلب مشارکت اهالی، بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی و کمک به اجرای برنامه های عمومی در سطح محله ها انجام می دهند.
عناوین کارگروه های تخصصی عبارتند از:

کارگروه اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی
کارگروه سلامت و محیط زیست
کارگروه فرهنگی و هنری
کارگروه مدیریت بحران و ایمنی
کارگروه ورزش و اوقات فراغت
کارگروه امور خدماتی و رفاهی

کارگروه تخصصی فرهنگی و هنری:

اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی توانمندی­های موجود محلی در زمینه­های فرهنگی و هنری و جلب مشارکت و همکاری متخصصین در اجرای برنامه­های عمومی و موضوعی، همکاری در طراحی و برگزاری مراسم­­های ملی و مذهبی، در سطح محله، برگزاری کلاس­های آموزشی موضوعی برای ساکنان و سایر شهروندان و ... عنوان داشت.

کارگروه تخصصی اجتماعی، آموزش و توانمندسازی:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی توانمندی­های موجود محلی در زمینه­های فعالیت­های اجتماعی، برنامه­ریزی و اجرای طرح­های توانمندسازی محلی اعم از توسعه محلی و فردی، نیازسنجی آموزشی و شناسایی فرصت­های آموزش عمومی و تخصصی موضوعی در میان ساکنان محله و ... ذکر نمود.

کارگروه تخصصی سلامت و محیط زیست:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان پایش مستمر وضعیت بهداشتی و محیط زیستی محله، تهیه برنامه­ها و اجرای اقداماتی به منظور توسعه و بهبود وضعیت بهداشت و سلامت فردی و محیطی محله، همکاری در طراحی و اجرای طرح­های تفکیک زباله از مبداء توسط ساکنان، جلب مشارکت و همکاری متخصین محلی در زمینه طرح­های موردنظر در خانه سلامت محله و ... برشمرد.

کارگروه ورزش و اوقات فراغت :

اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان بهبود وضعیت موجود فیزیکی محله در راستای اجرای فعالیت­های ورزشی و اوقات فراغت شهروندان محله، برنامه­ریزی و توسعه ظرفیت­های ورزشی در سطح محله، برنامه­ریزی به منظور توسعه ایستگاه­های ورزش صبحگاهی، اجرای برنامه­های ورزشی با مشارکت شهروندان محله در داخل و خارج از محله، تشکیل تیم­های ورزشی و سایر فعالیت­های پیشنهادی اعضاء عنوان نمود.

کارگروه تخصصی امور خدماتی و رفاهی:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی کاستی­ها و مشکلات موجود در حوزه خدمات شهری و امور رفاهی ساکنان محله، شناسایی ظرفیت­های موجود در میان ساکنان به منظور بهبود برنامه­های خدماتی و رفاهی شهرداری در سطح محل، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت خدمات شهری و رفاهی ارائه شده از سوی مدیریت شهری، همکاری با مدیریت شهری به منظور تقویت سازوکارهای نظارت بر اقدامات و عملکرد پیمانکاران  خدمات شهری در سطح محله و سایر فعالیت­های پیشنهادی اعضاء ذکر نمود.

کارگروه مدیریت بحران:

کارگروه تخصصی مدیریت بحران و ایمنی: اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی وضعیت محله و ابنیه، تهیه برنامه­ها و اجرای اقداماتی به منظور آمادگی ساکنان محله در پاسخ موثر به حوادث و سوانح احتمالی در سطح ابنیه محل سکونت و محله، تشکیل گروه­های داوطلب محلی مدیریت سوانح، آموزش و توسعه آگاهی درخصوص موضوعات ایمنی و مدیریت بحران در میان اهالی محله عنوان نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک نمایید  

 

نام و نام خانوادگی

طاهره

جعفر بیگلو

لیلا درخورد سمیرا خالدی تبار عالمه جهانگیری فاطمه ابراهیمی سمیرا کشاورز سپيده پناهي زاد   

سمت

مسئول خانه سلامت مسئول خانه شهروندی مسئول خانه رفاه مسئول خانه قرآن و عترت مسئول خانواده و سبک زندگی مسئول خانه ورزش مسئول خانه  IT