مقطع دولتی یا غیر دولتی جنسیت تلفن آدرس
هنرستان مبصری (فنی-حرفه ای) دولتی دخترانه 55779975 خ قزوین خ پهلوانی خ بهاران
هنرستان مولوی (کار و دانش) دولتی دخترانه   خ قزوین خ پهلوانی خ بهاران
راهنمایی دولتی دخترانه   خ قزوین خ پهلوانی
ابتدایی دولتی دخترانه   خ قزوین خ پهلوانی 
دبیرستان زهرا مردانی دولتی دخترانه 55744339 خ قزوین خ شهید عرب
کار و دانش موافق دولتی پسرانه   خ رنجبر- حسام الدینی

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک نمایید  

 

نام و نام خانوادگی

طاهره

جعفر بیگلو

لیلا درخورد سمیرا خالدی تبار عالمه جهانگیری فاطمه ابراهیمی سمیرا کشاورز سپيده پناهي زاد   

سمت

مسئول خانه سلامت مسئول خانه شهروندی مسئول خانه رفاه مسئول خانه قرآن و عترت مسئول خانواده و سبک زندگی مسئول خانه ورزش مسئول خانه  IT