کانون توسعه مهارت های سخت افزاری                       کانون توسعه مهارت های رایانه ای

                                                  

                                                  

                                                                                                    کانون برنامه نویسی موبایل                                       کانون طراحان گرافیک

                                                 

 

نام و نام خانوادگی

طاهره

جعفر بیگلو

لیلا درخورد سمیرا خالدی تبار عالمه جهانگیری فاطمه ابراهیمی سمیرا کشاورز سپيده پناهي زاد   

سمت

مسئول خانه سلامت مسئول خانه شهروندی مسئول خانه رفاه مسئول خانه قرآن و عترت مسئول خانواده و سبک زندگی مسئول خانه ورزش مسئول خانه  IT