کانون توسعه مهارت های سخت افزاری                       کانون توسعه مهارت های رایانه ای

                                                  

                                                  

                                                                                                    کانون برنامه نویسی موبایل                                       کانون طراحان گرافیک

                                                 

 

نام و نام خانوادگی

طاهره

جعفر بیگلو

لیلا درخورد سمیرا خالدی تبار عالمه جهانگیری فاطمه ابراهیمی سمیرا کشاورز سپيده پناهي زاد   

سمت

مسوول خانه سلامت مسوول خانه شهروندی مسوول خانه رفاه خانه قرآن و عترت خانواده و سبک زندگی خانه ورزش خانه  IT