اخبار

مطالب

شاخه
کارگاه آموزشی رسانه های جمعی وسبک زندگی

کارگاه آموزشی رسانه های جمعی وسبک زندگی مسجد امام جواد(ع)16-5-96 خانه آموزشهای شهروندی محله هفت چنا...

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هفت چنار              
ادامه مطلب
ایستگاه نقاشی ویژه برنامه دوستداران زمین

ایستگاه نقاشی ویژه برنامه دوستداران زمین کانون کودک خانه آموزش شهروندی محله هفت چنار3-5-96 پارک شهی...

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هفت چنار              
ادامه مطلب
برگزاری جشنواره تهران زیبا

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هفت چنار              
ادامه مطلب
جلسه اطلاع رسانی و ثبت نام طرح جهاد مهربانی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هفت چنار              
ادامه مطلب
ویزیت رایگان پزشک عمومی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هفت چنار              
ادامه مطلب